2-Player Starter Set Upgrade / Starter dla dwóch graczy: Rozszerzenie

 • Add feedback:
 • Code: 1128
 • Availability: Preorder Preorder
 • szt.
 • Net Price: 365.04 zł 449.00 zł

For players who have already purchased the 2-Player starter, we have prepared an upgrade that will allow you to expand both armies included in the starter to the Task Force level.

It contains additional Commanders and Units, but also single bases that allow you to expand the forces from the starter.  The Skirmish level uses mostly S-size trays, while Task Force level will use M-size much more often. We think that forcing you to buy another unit, just to enable you to field it as an M-size, would be a terrible move (we're not THAT evil company), and that's why the set includes bases that allow you to expand your units from S to M, (or, in the case of Sipahi, from M to L). So you will have a choice in what size you want to display most of your Units.

What's in the box?

Poles:

 • Rotamaster – 3 mounted miniatures, 1 4x3 cm base, banner, G1 tray, Group card.
 • Cossack style cavary with spears (M) – 18 mounted miniatures, 6 4x3 cm bases, banner, spears, S & M trays, Unit cards.
 • Pancerni with spears (M) – 18 mounted miniatures, 6 4x3 cm bases, banner, spears, S & M trays, Unit cards
 • Panceni upgrade (from S to M) – 6 mounted miniatures, 2 4x3 cm bases, banner, M tray, Unit card.
 • Dragoons upgrade (from S to M)- 3 mounted miniatures, 3 foot miniatures, 2 3x4 cm bases,  M tray, Unit card.

Ottomans:

 • Aga - 3 mounted miniatures, 1 4x3 cm base, banner, G1 tray, Group card.
 • Sipahi with lances (M) - 18 mounted miniatures, 6 4x3 cm base, banner, lances, S & M trays, Unit cards.
 • Janissaries (M) - 27 foot miniatures, 9 2x4 cm bases, banner, S & M trays, Unit cards.
 • Sipahi upgrade (from M to L) – 6 mounted miniatures, 2 4x3 cm base, banner, L tray, Unit card.
 • Besli upgrade (from S to M) – 4 mounted miniatures, 2 4x3 cm base, banner, spears M tray, Unit card.

Set contains also all necessary attachments cards.

All miniatures (except horses - there is no change here) are made of thermoplastic.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z myślą o graczach, którzy zakupili starter dwuosobowy, przygotowaliśmy zestaw rozszerzający, który umożliwi Wam rozbudowę obu zawartych w starterze armii do poziomu Zgrupowanie.

Zawiera on dodatkowych Dowódców i Jednostki, ale także pojedyncze podstawki umożliwiające rozbudowę sił ze startera. Podczas gdy poziom Podjazd używa często i gęsto rozmiaru S, to Zgrupowanie będzie korzystać znacznie częściej z M-ek. Uważamy, że zmuszanie Was do zakupu kolejnej jednostki, tylko po to, żeby umożliwić Wam wystawienie jej jako M-ki, byłoby zagraniem poniżej pasa (hej, nie jesteśmy GW!) i dlatego też w zestawie znajdziecie podstawki umożliwiające rozbudowę jednostek z S do M, (albo – w przypadku sipahów - z M do L). Będziecie mieli więc wybór w jakim rozmiarze chcecie wystawić większość ze swoich Jednostek.

Dla Rzeczypospolitej przygotowaliśmy:

 • Rotmistrz – 3 figurki konne, 1 podstawka 4x3 cm, sztandar z drzewcem, tacka G1, karta Grupy.
 • Jazda kozacka z rohatynami M – 18 figurek konnych, 6 podstawek 3x4 cm, rohatyny, sztandar z drzewcem, tacka S i tacka M, karty Jednostek.
 • Pancerni z rohatynami M – 18 figurek konnych, 6 podstawek 3x4 cm, rohatyny, sztandar z drzewcem, tacka S i tacka M, karty Jednostek.
 • Rozwinięcie do M dla Pancernych – 6 figurek konnych, 2 podstawki 3x4 cm, tacka M i karta Jednostki.
 • Rozwinięcie do M dla Dragonów - 3 figurki piesze, 3 konne, 2 podstawki 3x4 cm, tacka M i karta Jednostki.

Natomiast dla imperium Osmańskiego mamy:

 • Aga - 3 figurki konne, 1 podstawka 4x3 cm, sztandar z drzewcem, tacka G1, karta Grupy.
 • Sipahowie z kopiami M - 18 figurek konnych, 6 podstawek 3x4 cm, kopie, sztandar z drzewcem, tacka S i tacka M, karty Jednostek.
 • Janczarzy M - 27 figurek pieszych, 9 podstawek 2x4 cm, sztandar z drzewcem, tacka S i tacka M, karty Jednostek.
 • Rozwinięcie do L dla Sipahów - 6 figurek konnych, 2 podstawki 3x4 cm, tacka L i karta Jednostki.
 • Rozwinięcie do M dla Beszli - 6 figurek konnych, 2 podstawki 3x4 cm, tacka M i karta Jednostki.

Wszystkie modele (poza końmi - tutaj plastik bez zmian) wykonane są z termoplastiku.

Dodatkowo zestaw zawiera wszystkie niezbędne do gry na Poziomie Zgrupowanie karty ulepszeń.