Chimney Cavalry / Jazda dymowa

  • Add feedback:
  • Code: 1204
  • Availability: Preorder Preorder
  • szt.
  • Net Price: 113.82 zł 140.00 zł

24 metal miniatures and 24 plastic horses  / 24 metalowych modeli i 24 plastikowe konie

8 * 4x3 cm bases  / 8 podstawek 4x3 cm

L & M Trays / Tacki L i M

Unit Cards /Karty Jednostek 

Lances and banner / Kopie oraz sztandar

 

Contents may vary from the picture as all miniatures are selected randomly from available pool of sculpts /

Zawartość może różnić się od tej prezentowanej na zdjęciu, ponieważ modele w zestawach pakowane są losowo z wykorzystaniem puli dostępnych wzorów.