Deli

  • Add feedback:
  • Code: 1248
  • Availability: Preorder Preorder
  • szt.
  • Net Price: 89.43 zł 110.00 zł

12 metal miniatures and 12 thermoplastic horses / 12 metalowych modeli i 12 koni z termoplastiku.

6 * 4x3 cm bases  / 6 podstawek 4x3 cm

M & S Trays / Tacki M i S

Unit cards / Karty Jednostek

Banner / sztandar

Lances / Kopie

 

Contents may vary from the picture as all miniatures are selected randomly from available pool of sculpts /

Zawartość może różnić się od tej prezentowanej na zdjęciu, ponieważ modele w zestawach pakowane są losowo z wykorzystaniem puli dostępnych wzorów.