Gdansk Card Pack / Zestaw kart gdańskich

  • Add feedback:
  • Code: 1378
  • Availability: Preorder Preorder
  • szt.
  • Net Price: 24.39 zł 30.00 zł

Set of new Gdańsk banners

Unit cards:

Foot militia L x 1 , M x 2, S x 1

Mounted militia  M x 2 , S x 2

Group cards

Lt. Colonel

Major

Set of attachment card  for Skirmish and Task Force levels including those from Citizen militia special rule.

 

 

Zestaw nowych  sztandarów gdańskich

Karty Jednostek:

Milicja konna  M x 2 , S x 2

Milicja piesza L x 1 , M x 2, S x 1

Karty Grup:

Podpułkownik

Pułkownik

Major

Zestaw kart ulepszeń dla podjazdu i zgrupowania (w tym wszystkich losowych z zasady milicja mieszczańska)