Lithuanian Skirmish Set Upgrade / Podjazd Litewski: Rozszerzenie

 • Add feedback:
 • Code: 1131
 • Availability: Preorder Preorder
 • szt.
 • Net Price: 202.44 zł 249.00 zł

Lithuanian Skirmish set Upgrade contains:

 • Rotamaster - 3 mounted miniatures, banner, G2 tray, 3x4 cm base, Group card.
 • Polish Dragoons - 9 mounted & 9 foot miniatures, banner,  6 4x3 cm bases, S & M trays, S & M unit cards.
 • Mercenary Reiters  - 18 mounted miniatures, banner,  6 4x3 cm bases, S &M trays, S & M unit cards.
 • Petyhorcy Upgrade (from S to M) - 6 miniatures, spears, 2 4x3 cm bases, M tray,  M unit card.
 • Tatar cavalry Upgrade (from S to M) - 4 miniatures, 2 4x3 cm bases, M tray,  M unit card.
 • All necessary Upgrade cards

------------------------------------------------------------

Rozszerzenie zawiera:

 • Rotmistrz – 3 figurki konne, podstawka 3x4 cm, tacka w rozmiarze G1, Karta Grupy
 • Jednostkę Polskich Dragonów S/M – 9 figurek konnych, 9 figurek pieszych, 6 podstawek 3x4 cm, sztandar z drzewcem, tacki w rozmiarze S i M, Karty Jednostki S i M.
 • Jednostkę Rajtarów najemnych S/M – 18 figurek konnych, 6 podstawek 3x4 cm, sztandar z drzewcem, tacki w rozmiarze S i M, Karty Jednostki S i M.
 • Rozwinięcie Petyhorców do rozmiaru M – 6 figurek konnych, 2 podstawki 3x4 cm, tacka w rozmiarze M, Karta Jednostki M
 • Rozwinięcie Tatarów do rozmiaru M – 4 figurki konno, 2 podstawki 3x4 cm, tacka w rozmiarze M, Karta Jednostki M
 • Niezbędne karty ulepszeń