Muscovite Skirmish Set Upgrade / Podjazd Moskiewski: rozszerzenie

 • Add feedback:
 • Code: 1263
 • Availability: Preorder Preorder
 • szt.
 • Net Price: 202.44 zł 249.00 zł

The Upgrade includes:

 • Golova - 3 mounted miniatures, 3x4 cm base, banner, G1 size tray, Group Card.
 • A Unit of Town Streltsy M - 27 foot miniatures , 9 2x4 cm bases, banner, M size tray, Unit Card.
 • A Unit of Skirmish Sotnia S - 12  mounted miniatures, 4 3x4 cm bases, banner, S-size tray, Unit Card.
 • Expansion of Dvorians to M size - 6  mounted miniatures, 2 3x4 cm bases, M size tray, M Unit Card.
 • Expansion of Servant Cossacks to size M - 2  mounted miniatures, 3 foot miniatures 2 3x4 cm bases, tray size M, Unit Card M.
 • Cards of the Voivode with connections and the Voivode - capable.
 • Necessary Attachment Cards

 Rozszerzenie zawiera: 

•  Gołowa – 3 figurki konne, podstawka 3x4 cm, sztandar, tacka w rozmiarze G1, Karta Grupy 

 • Jednostkę Strzelców grodowych M – 27 figurek pieszych, 9 podstawek 2x4 cm, sztandar, tacka w rozmiarze M, Karta Jednostki. 

 • Jednostkę Sotni podjazdowej S – 12 figurek konnych, 4 podstawki 3x4 cm, sztandar, włócznie, tacka w rozmiarze S, Karta Jednostki. 

 • Rozwinięcie Dworian do rozmiaru M – 6 figurek konnych, 2 podstawki 3x4 cm, tacka w rozmiarze M, Karta Jednostki M. 

 • Rozwinięcie Kozaków służebnych do rozmiaru M – 2 figurki konne, 3 figurki piesze. 2 podstawki 3x4 cm, włócznie, tacka w rozmiarze M, Karta Jednostki M. 

 • Karty Wojewody z koneksjami i Wojewody utalentowanego

 • Niezbędne Karty Ulepsze