Prussian musketeers / Muszkieterowie pruscy

  • Add feedback:
  • Code: 1296
  • Availability: Preorder Preorder
  • szt.
  • Net Price: 89.43 zł 110.00 zł

27 metal miniatures / 27 metalowych modeli 

9 * 4x2 cm bases  / 9 podstawek 4x2 cm

M Tray / Tacka M 

Unit card / Karta Jednostki

Banner / Sztandar

 

Contents may vary from the picture as all miniatures are selected randomly from available pool of sculpts /

Zawartość może różnić się od tej prezentowanej na zdjęciu, ponieważ modele w zestawach pakowane są losowo z wykorzystaniem puli dostępnych wzorów.