Tsardom of Muscovy

Boyar Sons / Dzieci bojarskie

gross: 140.00 zł
(net: 113.82 zł)

Soldats / Sołdaci

gross: 140.00 zł
(net: 113.82 zł)

Town Streltsy / Strzely Grodowi

gross: 140.00 zł
(net: 113.82 zł)

Border Dragoons / Dragoni pograniczni

gross: 140.00 zł
(net: 113.82 zł)

Dvorians / Dworianie

gross: 110.00 zł
(net: 89.43 zł)

Field Dragoons / Dragoni polowi

gross: 90.00 zł
(net: 73.17 zł)

Servant cossacks / Kozacy służebni

gross: 79.00 zł
(net: 64.23 zł)

Skirmish sotnia / Sotnia podjazdowa

gross: 90.00 zł
(net: 73.17 zł)