Special & collector miniatures

Jan Onufry Zagłoba

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Michał Wołodyjowski

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Jan Skrzetuski

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Longinus Podbipięta

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Rembrandt

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Henryk Sienkiewicz

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Three Hourises / Trzy hurysy

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Smith / Kowal

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Dorian Wąs-Kulesza

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Colonel Paradoffsky von Thorn

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Szwelik-Mirza

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Provost /Profos

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Messenger / Posłaniec

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Medic / Medyk

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Captive / Jeniec

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Guide / Przewodnik

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Georg Friedrich von Waldeck

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Georg von Derfflinger

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Elector Friedrich Wilhelm

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Johann von Sporck

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Johann Ehrenreich von Sonau

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

General Jorgen Bjelke

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Captain Sven Poulsen

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Rigsmark Anders Eriksen Bille

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Danish Commisar

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Danish ensign

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Ivan Bohun

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Bohdan Zenobi Chmielnicki

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Ataman Tomaszko

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Piotr Konaszewicz Sahajdaczny

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Did Lirnik

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Orthodox Priest

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Cossack Witch

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Prince Georgy II Rakoczi

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Yuri Nikitich Boriatinski

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Yuri Ivanovich Romodanowski

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Alexander Potiomkin

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Ivan Khovansky

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Stefan Czarniecki

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Alexander Polanowski

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Jan Henryk Alten-Bokhum

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Jan Sobieski

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Sebastian Jerzy Lubomirski

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Rotamaster Michałko

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)

Krzysztof Żegocki

gross: 18.00 zł
(net: 14.63 zł)