Privacy policy / Polityka prywatności

Załącznik 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego Wargamer

 
I. Definicje
Wszystkie nazwy pisane z wielkiej litery odpowiadają definicjom zawartym w Regulaminie Sklepu internetowego, do którego niniejszy dokument stanowi załącznik.


II. Informacje ogólne
 
Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – Wargamer Konrad Sosiński (pełne dane w Regulaminie Sklepu internetowego i na stronie Sklepu) i stosowania cookies w ramach e-sklepu internetowego.
Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:
poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka”).
poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu)


III. Informacje w formularzach
 

Wargamer Konrad Sosiński zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
Wargamer Konrad Sosiński może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta, chyba że poniżej określono inaczej (wynika z przepisów prawa).
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi Rejestracji (założenia konta) lub Zamówienia (płatność, wysyłka, reklamacja).


IV. Informacja o plikach cookies
 
Sklep internetowy korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu internetowego Wargamer Konrad Sosiński

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów.
Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
Klient może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie (może to spowodować niepoprawne działanie serwisu).


V. Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

czas nadejścia zlecenia lub zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do stron Sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce Klienta, g. informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony - w rozumieniu przepisów prawa są anonimowe.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


VI. Udostępnienie danych
 
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep internetowy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Klientów podmiotowi przejmującemu prawa i obowiązki Sprzedawcy w ramach Sklepu internetowego.
W takim przypadku Klienci zostaną poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych.


VII. Zabezpieczenie danych osobowych
 
Sklep internetowy Wargamer Konrad Sosiński dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.

Administratorem danych osobowych jest:

Wargamer Konrad Sosiński
ul. Witkiewicza 14
03-305 Warszawa
Polska

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych: [email protected]
Dane osobowe zostały przekazane świadomie i dobrowolnie oraz będą przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w paragrafach III pkt 4, IV pkt 4 oraz w V pkt 4 niniejszego dokumentu.
Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcami naszych usług informatycznych w celach utrzymania systemu.


VIII. Zmiana, poprawianie, usuwanie, przetwarzanie danych osobowych.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Wargamer Konrad Sosiński zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.
Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu bądź kontakcie z Działem Obsługi klienta.
Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych, uzyskają Państwo kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta:

email: [email protected]
tel.: +48 22 675 90 86

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt do naszego Inspektora Danych Osobowych: [email protected]
Wargamer Konrad Sosiński używa zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jakim jest profilowanie w celu dostosowania oferty do osobistych preferencji Klienta.Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze mają podany czas przez jaki obowiązują, w przypadku braku określenia owego terminu obowiązują do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, chyba że przetwarzanie odbywa się na podstawie innych przepisów prawa niż wyrażona zgoda (np. Umowa kupna/sprzedaży).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy policy

 

Privacy Information 

We have created this privacy statement in order to demonstrate our firm commitment to privacy. The following discloses our information gathering and dissemination practices for this web site. We use your IP address to help diagnose problems with our server, and to administer our Web site. Your IP address is used to help identify you and to gather broad demographic information. Our site uses cookies to keep track of your shopping cart. We use cookies to identify you so we can retrieve your information so you don't have to re-enter it each time you visit our site. Our site's registration form requires users to give us contact information, like their name and email address, and unique identifiers. We use customer contact information from the registration form to send the user information about our company. The customer's contact information is also used to contact the visitor when necessary if they have subscribed to the mail list. Users may opt-out of receiving future mailings by choosing to un-subscribe. Unique identifiers are collected to verify the user's identity and for use in our record system. This site may contain links to other sites. We are not responsible for the privacy practices or the content of such web sites. Our site uses an order form for customers to request information, products, and services. We collect visitor's contact information and unique identifiers. Contact information from the order form is used to send orders and information about our company to our customers. The customer's contact information is also used to get in touch with the visitor when necessary. Users may opt-out of receiving future mailings. Unique identifiers are collected from Web site visitors to verify the user's identity and for use as account numbers in our record system. 

Security 

We take reasonable technical and organizational precautions to prevent the loss, misuse or alteration of your personal information. We store all the personal information you provide on our secure servers. We do not store any Credit Card or Debit Card information on our servers or our physical premises whatsoever. Of course, data transmission over the internet is inherently insecure, and we cannot guarantee the security of data sent over the internet. So you are responsible for keeping your password and user details confidential. And we will never ask you for your password. This kind of sensitive information is encrypted and made inaccessible to us. 

Unsubscribe 

This site offers users the following options for removing their information from our database to not receive future communications or to no longer receive mail list messages. Please send an email to us by visiting the Contact Page and our staff will delete your account.

Correct/Update 

This site gives users the following options for changing and modifying information previously provided. Send an email to us by visiting the Contact Page or simply log on to your account and enter the correct information in the My account>My profile section.