Polish-Lithuanian Commonwealth

Winged Hussars / Husaria

gross: 140.00 zł
(net: 113.82 zł)

Cossack style cavalry / Jazda kozacka

gross: 110.00 zł
(net: 89.43 zł)

Pancerni

gross: 110.00 zł
(net: 89.43 zł)

Petyhorcy

gross: 110.00 zł
(net: 89.43 zł)

Haiduks / Hajducy

gross: 110.00 zł
(net: 89.43 zł)

Polish dragoons / Polscy dragoni

gross: 90.00 zł
(net: 73.17 zł)

Volunteers / Wolontarze

gross: 90.00 zł
(net: 73.17 zł)

Wallachian cavalry / Jazda wołoska

gross: 90.00 zł
(net: 73.17 zł)

Tatar cavalry / Jazda tatarska

gross: 90.00 zł
(net: 73.17 zł)

Mercenary Infantry / Piechota najemna

gross: 140.00 zł
(net: 113.82 zł)

Mercenary reiters / Rajtarzy najemni

gross: 110.00 zł
(net: 89.43 zł)