Brandenburgian Skirmish Set Upgrade / Podjazd brandenburski: rozszerzenie

 • Add feedback:
 • Code: 1294
 • Availability: Preorder Preorder
 • szt.
 • Net Price: 223.58 zł 275.00 zł

Upgrade contains:

 • Lt. Colonel - 3 mounted miniatures, 3x4 cm base, banner, G1 size tray, Group Card
 • Unit of Prussian Musketeers M - 27 foot miniatures, 9 2x4 cm bases, banner, M size tray, Unit Card.
 • Unit of S/M Mercenary Reiters- 18 mounted miniatures, 6 3x4 cm bases, banner, S and M size trays, S and M Unit Cards.
 • Unit of Prussian Dragoons S - 6 mounted and 6 foot miniatures 4 3x4 cm bases, banner, S size tray, Unit Cards.
 • Necessary Attachment Cards

Rozszerzenie zawiera:

 • Podpułkownik – 3 figurki konne, podstawka 3x4 cm, sztandar, tacka w rozmiarze G1, Karta Grupy
 • Jednostkę Muszkieterów pruskich M – 27 figurek pieszych, 9 podstawek 2x4 cm, sztandar, tacka w rozmiarze M, Karta Jednostki.
 • Jednostkę Rajtarów najemnych S/M – 18 figurek konnych, 6 podstawek 3x4 cm, sztandar, tacki w rozmiarze S i M, Karty Jednostki S i M.
 • Jednostkę Dragonów pruskich S – 6 figurek konnych i 6 pieszych, 4 podstawki 3x4 cm, sztandar, tacka w rozmiarze S, Karta Jednostki.
 • Niezbędne Karty Ulepszeń