Original Kickstarter

Anno Domini 1666 base game (metal)

gross: 579.00 zł
(net: 579.00 zł)

Chamber of Curiosities (metal)

gross: 199.00 zł
(net: 161.79 zł)

Broken Cross faction box (metal)

gross: 199.00 zł
(net: 161.79 zł)

Bohun’s Rebels faction box (metal)

gross: 199.00 zł
(net: 161.79 zł)

Blood Moon (metal)

gross: 159.00 zł
(net: 129.27 zł)

Ibrahim & Hatmi (metal)

gross: 65.00 zł
(net: 52.85 zł)

Klaus & Dogs (metal)

gross: 65.00 zł
(net: 52.85 zł)

Azya and Kmicic (metal)

gross: 65.00 zł
(net: 52.85 zł)

Baśka & Ketling (metal)

gross: 65.00 zł
(net: 52.85 zł)

Jean & Natalie (metal)

gross: 65.00 zł
(net: 52.85 zł)

Dragoons set (metal)

gross: 65.00 zł
(net: 52.85 zł)

Envoys of the High Porte (metal)

gross: 199.00 zł
(net: 161.79 zł)

Musketeers set (metal)

gross: 65.00 zł
(net: 52.85 zł)

Knechts Set (metal)

gross: 65.00 zł
(net: 52.85 zł)

Janissaries Set (metal)

gross: 65.00 zł
(net: 52.85 zł)

Moloitsy Set (metal)

gross: 65.00 zł
(net: 52.85 zł)

Hidalgos Set (metal)

gross: 65.00 zł
(net: 52.85 zł)

Thugs Set (metal)

gross: 75.00 zł
(net: 60.98 zł)

Footmen Set (metal)

gross: 75.00 zł
(net: 60.98 zł)

Peasants Set (metal)

gross: 75.00 zł
(net: 60.98 zł)

3-4 Player Expansion

gross: 140.00 zł
(net: 113.82 zł)

Anno Domini 1666 artbook

gross: 89.00 zł
(net: 84.76 zł)

Don Quixote and Sancho Panza (metal)

gross: 65.00 zł
(net: 52.85 zł)

Horrors of Vienna expansion (metal)

gross: 199.00 zł
(net: 161.79 zł)

Rabbi & Golem (metal)

gross: 65.00 zł
(net: 52.85 zł)

Mercenaries I (metal)

gross: 199.00 zł
(net: 161.79 zł)