Dragoons / Dragoni

  • Add feedback:
  • Code: 1164
  • Availability: Preorder Preorder
  • szt.
  • Net Price: 73.17 zł 90.00 zł

9 mounted metal miniatures, 9 plastic horses, 9 metal foot miniatures. / 9 metalowych modeli pieszo, 9 konno, 9 plastikowych koni.

6 * 4x3 cm bases  / 6 podstawek 4x3 cm

M & S Trays / Tacki M i S

Unit cards / Karty Jednostek

Banner / sztandar

 

Contents may vary from the picture as all miniatures are selected randomly from available pool of sculpts /

Zawartość może różnić się od tej prezentowanej na zdjęciu, ponieważ modele w zestawach pakowane są losowo z wykorzystaniem puli dostępnych wzorów.