Ottoman Skirmish Set Upgrade / Podjazd turecki: rozszerzenie

 • Add feedback:
 • Code: 1246
 • Availability: Preorder Preorder
 • szt.
 • Net Price: 223.58 zł 275.00 zł

The Skirmish set Upgrade contains:

 • Aga - 3 mounted figures, 3x4 cm base, G1 size tray, banner, Group Card.
 • Levends - 3 foot figures, 4x4 cm stand, G2 size tray, banner, Group Card
 • Unit of Sipahis M - 18 horse figures, 6 3x4 cm bases, banner, M size tray, Unit Card.
 • Unit of Ottoman Light Cannon Battery M - 9 infantry figures, three cannon figures, 3 6x4 cm bases, S & M size trays, S & M Unit Cards.
 • Deli expansion to M size - 4 mounted figures, 2 3x4 cm bases, M size tray, M Unit Cards.
 • Necessary Attachment Cards

Rozszerzenie zawiera:

 • Aga – 3 figurki konne, podstawka 3x4 cm, tacka w rozmiarze G1, Karta Grupy
 • Lewendowie – 3 figurki piesze, podstawka 4x4 cm, tacka w rozmiarze G2, Karta Grupy
 • Jednostkę Sipahów M – 18 figurek konnych, 6 podstawek 3x4 cm, sztandar z drzewcem, tacka w rozmiarze M, Karta Jednostki.
 • Jednostkę Tureckich lekkich dział – 9 figurek pieszych, trzy figurki dział, 3 podstawki 6x4 cm, tacki w rozmiarze S i M, Karty jednostek S i M.
 • Rozwinięcie Deli do rozmiaru M - 4 figurki konnych, 2 podstawki 3x4 cm, tacka w rozmiarze M, Karta Jednostki M
 • Niezbędne Karty Ulepszeń