Prussian dragoons / Dragoni pruscy

  • Add feedback:
  • Code: 1297
  • Availability: Preorder Preorder
  • szt.
  • Net Price: 56.10 zł 69.00 zł

6 mounted metal miniatures, 6 plastic horses, 6 metal foot miniatures. / 6 metalowych modeli pieszo, 6 konno, 6 plastikowych koni.

4 * 4x3 cm bases  / 4 podstawki  4x3 cm

S Tray / Tacka S

Unit card / KartA Jednostki

Banner / sztandar

 

Contents may vary from the picture as all miniatures are selected randomly from available pool of sculpts /

Zawartość może różnić się od tej prezentowanej na zdjęciu, ponieważ modele w zestawach pakowane są losowo z wykorzystaniem puli dostępnych wzorów.