Swedish Skirmish Set Upgrade / Podjazd szwedzki: rozszerzenie

 • Add feedback:
 • Code: 1147
 • Availability: Preorder Preorder
 • szt.
 • Net Price: 223.58 zł 275.00 zł

Set contains:

 •  Lt. Colonel/Major - 3 mounted miniatures, 3x4 cm base, banner, G1 size tray, Group Cards.
 •  Major -  3 mounted miniatures, 3x4 cm base, banner, G1 size tray, Group Card.
 •  Unit of Swedish National Cavalry M - 18 mounted miniatures, 6 3x4 cm bases, banner, M size tray, Unit Card.
 •  Unit of Armored Mercenary Reiters S/M - 18 mounted miniatures, 6 3x4 cm bases, banner. S and M size trays, S and M Unit Cards.
 •  Expansion of Mercenary Reiters to M size - 6 mounted miniatures, 2 3x4 cm bases, M size tray, M Unit Card.
 •  All necessary Attachment Cards

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozszerzenie zawiera:

 • Podpułkownik/Major – 3 figurki konne, podstawka 3x4 cm, sztandar, tacka w rozmiarze G1, Karty Grup
 • Major – 3 figurki konne, podstawka 3x4 cm, sztandar, tacka w rozmiarze G1, Karta Grupy
 • Jednostkę Szwedzkiej jazdy krajowej M – 18 figurek konnych, 6 podstawek 3x4 cm, sztandar, tacka w rozmiarze M, Karta Jednostki.
 • Jednostkę Opancerzonych rajtarów najemnych S/M – 18 figurek konnych, 6 podstawek 3x4 cm, sztandar, tacki w rozmiarze S i M, Karty Jednostki S i M.
 • Rozwinięcie Rajtarów najemnych do rozmiaru M – 6 figurek konnych, 2 podstawki 3x4 cm, tacka w rozmiarze M, Karta Jednostki M.
 • Niezbędne karty ulepszeń