Tatar Skirmish Set / Podjazd tatarski

  • Add feedback:
  • Code: 1234
  • Availability: Preorder Preorder
  • szt.
  • Net Price: 223.58 zł 275.00 zł

1 x Mirza

1 x Jasyr

1 x Tatar warriors S

1 x Tatar warriors with spears S

1 x Tatar Rabble M

Set of attachment cards

All Units and Groups  have trays and unit cards required them on battlefield 

Wszystkie Jednostki i Grupy mają tacki i karty wymagane do wystawienia ich na polu bitwy.

 

1 x Mirza

1 x Jasyr

1 x Ordyńcy S

1 x Ordyńcy z włóczniami S

1 x Kazindżi M

Zestaw kart ulepszeń

Wszystkie Jednostki i Grupy mają tacki i karty wymagane do wystawienia ich na polu bitwy.