2-Player Starter set / Starter dla dwóch graczy

  • Add feedback:
  • Code: 1127
  • Availability: Preorder Preorder
  • szt.
  • Net Price: 365.04 zł 449.00 zł

The most important part are obviously miniatures. The are two Skirmish Forces inside: Polish and Ottoman.

 

Polish Skirmish Force contains:

Colonel - he is the Commander-in-Chief of the army. 

Group Card, 4 miniatures (3 mounted, 1 on foot), banner, 4x4cm base and round tray for Groups in G2 size, 

Polish dragons (S size)  Dragoons are mounted infantry. Horses were used to move fast, but the dragoons fought on foot. The main equipment was a musket. Dragoons gained great popularity in the Polish and Lithuanian army due to their high mobility which allowed them to provide an effective fire support for the cavalry.

6 infantry and 6 mounted miniatures (3 per base), banner, 4 3x4cm bases and S-size rectangular tray, Unit Card.

Cossack Style Cavalry (not to be confused with Cossacks) was the core of the national units of the Polish cavalry. It consisted of companions and retainers who were lightly armoured, armed with sabres and firearms or bows. With time also polearms gained popularity among the troops. Cossack Style Cavalry was tactically elastic – its use depended on the conditions in which it had to fight and on the enemy it faced.

18 mounted miniatures (3 per base), banner, 6 3x4cm bases and M-size rectangular tray, Unit Card.

Pancerni Cavalry is a unit developed as a result of popularizing of chainmail in Cossack cavalry. Unified troops often armed with rohatyna spears took on more offensive features. Pancerni Cavalry was not able to fully replace the winged hussars as the main shock force, but provided a very good support, also with fire. Banners fought in a tight striking formation or “in the Tatar style”, i.e., in a spread formation.

12 mounted miniatures (3 per base), banner, 4 3x4cm bases and S-size rectangular tray, Unit Card.

Attachment cards

 

 

Ottoman starter set contains:

Besli - Another provincial cavalry formation. They were light cavalry conscripted from the borderlands. Very mobile Unit, armed with spears does a good job of supporting the Sipahi and can effectively hunt an exposed enemy.

12 mounted miniatures (2 per base), banner,  spears, 4 3x4cm bases and  two rectangular trays: S-size & M-size, Unit Card.

Sanjakbey- Ottoman official and officer. He is the Commander-in-Chief of the army. 

Group Card, 4 miniatures (3 mounted, 1 on foot), Banner, 4x4cm base and round tray for Groups in G2 size, 

Gonullu - Gonullu (from Turkish gonul – heart) were volunteers serving usually as light cavalry. Some of them served in the field army and some as garrisons of fortresses. In the second case they also predominantly served as foot. As light cavalry stationed in garrisons they were often used to conduct raids into enemy territory.

12 mounted miniatures (2 per base), banner, 6 3x4cm bases and  two rectangular trays: S-size & M-size, Unit Card.

Sipahi - The feudal riders (sipahi) were the basic Ottoman cavalry. They served on the basis of feudal obligations. They act as a shock cavalry capable of breaking through the enemy's formation.

18 mounted miniatures (3 per base), banner, 6 3x4cm bases and  two rectangular trays: S-size & M-size, Unit Card.

Attachment cards

All miniatures in 2-Player starter set are made in thermoplastic.

In addition to the above Units and Commanders cards, the box also includes an introductory booklet with Army Lists for the above Skirmish Forces and a one scenario selected to make the game as familiar as possible, as well as advice on next steps in the game and subsequent purchases.

The starter set includes also the full version of Rulebook and a set of tokens. Let's talk about later. First of all, you'll find 8 Order tokens of each type and 5 objective markers (used in scenarios), as well as other useful tokens, e.g. for  showing the formation of Units , resources tokens such as ammunition, pistols or disorganization tokens. Obviously there are also two rulers (12-inch and 4-inch) and 10 dice (k10) needed for the game.

This 2-Player starter set will not only be excellent for learning how to play By Fire and Sword, but also provides a solid core collection for the Skirmish  level, and a good starting point for expansion to the Task Force level. You can do do it by buying 2-Player upgrade set here

 

 

Dwuosobowy starter zawiera wszystko, czego potrzebujecie, by zacząć przygodę z Ogniem i Mieczem i rozegrać swoje pierwsze bitwy.

Znajdują się w nim dwa podjazdy: Rzeczypospolitej (a konkretnie Korony) i Imperium Osmańskiego.

Podjazd koronny składa się z:

Pułkownika – to Głównodowodzący armii. 4 figurki (3 konne, 1 piesza), sztandar z drzewcem, podstawka 4x4cm oraz okrągła tacka dla Grup w rozmiarze G2, Karta Grupy.

Polskich Dragonów S – dragoni to, w naszej epoce, „konna piechota”. Poruszając się konno nadążali za kawalerią, ale walczyli pieszo zapewniając wsparcie ogniowe jeździe. Pełnili tez funkcje rozpoznawcze. 6 figurek pieszych i 6 konnych (po 3 na podstawce), sztandar z drzewcem, 4 podstawki 3x4cm oraz prostokątna tacka w rozmiarze S, Karta Jednostki.

Jazda kozacka M – oddziały te stanowiły najliczniejszą część armii Rzeczypospolitej i cechowały się dużą elastycznością. 18 figurek konnych (po 3 na podstawce), sztandar z drzewcem , 6 podstawek 3x4cm i tacka prostokątna w rozmiarze M.

Pancerni – to lepiej opancerzony wariant jazdy kozackiej.12 figurek konno (po 3 na podstawce), sztandar z drzewcem, 4 podstawki 3x4cm, tacka prostokątna w rozmiarze S.

Kart Ulepszeń

 

Z kolei podjazd osmański zawiera:

Sandżakbeja – to osmański urzędnik i Głównodowodzący armii. 4 figurki (3 konne, jedna piesza), sztandar z drzewcem, podstawka 4x4cm oraz okrągła tacka dla Grup w rozmiarze G2, Karta Grupy.

Gonullu S/M– ochotnicza lekka jazda, służąca głównie za udział w łupach. Dobrze spisują się w nękaniu wroga i rozpoznaniu. 12 figurek konnych (po 2 na podstawce), sztandar z drzewcem, 6 podstawek 3x4cm, tacki prostokątne w rozmiarze S i w rozmiarze M, Karty Jednostki dla rozmiaru S i rozmiaru M. Możecie więc zdecydować czy chcecie wystawić silniejszy czy słabszy podjazd.

Sipahowie M – pospolite ruszenie jazdy feudalnej Imperium Osmańskiego i rdzeń armii. Jest to liczna jazda uderzeniowa zdolna przebić się przez szyki wroga. 18 figurek konnych (po 3 na podstawce), sztandar z drzewcem, 6 podstawek 3x4cm, tacka prostokątna w rozmiarze M, Karta Jednostki.

Beszli S – lekka jazda zaciągana na pograniczu imperium. Bardzo mobilna Jednostka, uzbrojona we włócznie spisuje się jako wsparcie dla Sipahów oraz może skutecznie polować na odsłoniętego przeciwnika. 8 figurek konnych (po 2 na podstawce), sztandar z drzewcem, włócznie, 4 podstawki 3x4cm, tacka prostokątna w rozmiarze S, Karta Jednostki.

Karty Ulepszeń

 

Figurki w starterze dwuosobowym wykonane są z termoplastiku.

Oprócz odpowiednich kart Jednostek i dowódców w zestawie znajdziecie również wprowadzającą broszurę z Listami Armii dla powyższych podjazdów i scenariuszem dobranym tak, żeby jak najprzyjaźniej zapoznać się z grą oraz porady co do dalszych kroków w grze i kolejnych zakupów.

Ponadto w starterze znajduje się podręcznik Ogniem i Mieczem: Zasady, który przystępnie wprowadzi Was w mechanikę gry.

Starter zawiera tajże zestaw żetonów. Znajdziecie w nim przede wszystkim po 8 żetonów Rozkazów każdego typu i 5 znaczników celów (używanych w scenariuszach), jak również inne przydatne żetony np. do oznaczania szyków Jednostek (rozposzonego, czworoboku, broni białej z przodu), zużywalnych zasobów, takich jak kopie czy amunicja, czy postępującej dezorganizacji Jednostek. Załączone są również specjalne miarki (cztero- i dwunastocalowa) pozwalające na szybkie poruszanie figurek na stole. Prócz w zestawie znajdziecie również 10 kości dziesięciościennych (k10) potrzebnych do gry.

Zestaw ten nie tylko znakomicie sprawdzi się do nauki gry w Ogniem i Mieczem, ale też stanowi solidny rdzeń kolekcji na poziom Podjazd, oraz dobry punkt wyjścia do rozbudowania na poziom Zgrupowanie. Możecie to zrobić kupując ten zestaw.