Miniatures

Boyar Sons / Dzieci bojarskie

gross: 140.00 zł
(net: 113.82 zł)

Soldats / Sołdaci

gross: 140.00 zł
(net: 113.82 zł)

Town Streltsy / Strzely Grodowi

gross: 140.00 zł
(net: 113.82 zł)

Border Dragoons / Dragoni pograniczni

gross: 140.00 zł
(net: 113.82 zł)

Dvorians / Dworianie

gross: 110.00 zł
(net: 89.43 zł)

Field Dragoons / Dragoni polowi

gross: 90.00 zł
(net: 73.17 zł)

Servant cossacks / Kozacy służebni

gross: 79.00 zł
(net: 64.23 zł)

Skirmish sotnia / Sotnia podjazdowa

gross: 90.00 zł
(net: 73.17 zł)

Danish Skirmish Set / Podjazd duński

gross: 275.00 zł
(net: 223.58 zł)

Danish Infantry / Piechota duńska

gross: 140.00 zł
(net: 113.82 zł)

Danish reiters / Rajtarzy duńscy

gross: 110.00 zł
(net: 89.43 zł)

Danish dragoons / Dragoni duńscy

gross: 90.00 zł
(net: 73.17 zł)

Snapphanar

gross: 25.00 zł
(net: 20.33 zł)

Danish Commander / Dowódca duński

gross: 25.00 zł
(net: 20.33 zł)

Prussian reiters / Rajtarzy pruscy

gross: 110.00 zł
(net: 89.43 zł)

Prussian dragoons / Dragoni pruscy

gross: 69.00 zł
(net: 56.10 zł)

Drabanti

gross: 110.00 zł
(net: 89.43 zł)

Calarimea

gross: 110.00 zł
(net: 89.43 zł)

Vinatori

gross: 25.00 zł
(net: 20.33 zł)

Gdansk Commander / Dowódca gdański

gross: 25.00 zł
(net: 20.33 zł)

Foot militia / Milicja piesza

gross: 140.00 zł
(net: 113.82 zł)

Mounted militia / Milicja konna

gross: 110.00 zł
(net: 89.43 zł)